Miks andmekooli formaati Eestisse toome?

Sest näeme liiga palju ja tihti, et

1. inimesed teevad avaliku sektoris mõttetut topelttööd: info ei liigu avalikus sektoris piisavalt mugavalt, ministeeriumidel ja huvikaitseasutustel kulub liiga palju aega info kogumisele ja pdf-aruannete koostamisele;

2. poliitikakujundamise protsessid on nii osalistele kui avalikkusele läbipaistmatud, kuna arengukavade ja strateegiate täitmist ei saa avalikult ja e-riigile kohaselt jälgida.


Kuidas andmekoolitusi välja töötame?

Läbisime 2019. aastal nutikate lahenduste inkubaatori NULA, mille käigus koostasime andmekoolile äriplaani.


Telli andmekoolitus, täites tellimusvormI.